Blog

read blogs

blog list page

Câu hỏi thường gặp của Cộng Tác Viên

Câu hỏi thường gặp của Cộng Tác Viên

Trong bài viết này mình sẽ tổng hợp tất cả câu hỏi thường gặp để giúp bạn nhanh có câu trả ...

Xem thêm
Hướng dẫn xác thực tài khoản để rút tiền và sử dụng đầy đủ mọi tính năng

Hướng dẫn xác thực tài khoản để rút tiền và sử dụng đầy đủ mọi tính năng

Trên Việc Tại Nhà sau khi đăng ký tài khoản và xác thực địa chỉ Email là bạn đã có thể nhận việc ...

Xem thêm
Hướng dẫn tạo chiến dịch mới

Hướng dẫn tạo chiến dịch mới

Sau khi đã nạp tiền vào tài khoản hoặc có số dư bằng hoặc nhiều hơn số tiền cho công việc, Doanh ...

Xem thêm
Hướng dẫn nạp tiền cho doanh nghiệp

Hướng dẫn nạp tiền cho doanh nghiệp

Để bắt đầu, Doanh Nghiệp cần nạp tiền để có số dư lớn hơn số tiền của chiến dịch này. Hiện tại ...

Xem thêm
Hướng dẫn cho doanh nghiệp mới

Hướng dẫn cho doanh nghiệp mới

Chào mừng quý Doanh Nghiệp đến với Việc Tại Nhà (viết tắt là VTN), đây là hướng dẫn tổng quan cơ ...

Xem thêm
Hướng dẫn bắt đầu cho cộng tác viên

Hướng dẫn bắt đầu cho cộng tác viên

Nếu bạn đang tìm hiểu về Việc Tại Nhà (VTN) và làm sao để bạn là cộng tác viên có thể bắt đầu. ...

Xem thêm
Bạn đã hiểu về chúng tôi? Cùng bắt đầu