Cơ chế tính thưởng theo view

Tác giả: Quản trị viên | Ngày đăng: 02/11/2020

Với mong muốn được cùng đồng hành với bạn trong thời gian dài và gia tăng thu nhập của các bạn. VTN áp dụng thêm hình thức thưởng theo View.

Với cơ chế tính View, chúng tôi mong muốn hài hoà hơn giữa thu nhập của CTV và lợi ịch của đối tác. Theo đó mức thưởng áp dụng lên tới 1.035.000đ

Tất cả hệ thống đều được cập nhật mỗi ngày và được thống kê thông qua Google Analytics một cách tự động và công khai. 

Cơ chế thưởng View được tính như sau:

 • Số views Thưởng
 • 500 views 15.000đ
 • 1000 views 15.000đ
 • 1500 views 15.000đ
 • 2000 views 20.000đ
 • 2500 views 20.000đ
 • 3000 views 20.000đ
 • 3500 views 25.000đ
 • 4000 views 25.000đ
 • 4500 views 25.000đ
 • 5000 views 30.000đ
 • 5500 views 30.000đ
 • 6000 views 30.000đ
 • 6500 views 35.000đ
 • 7000 views 35.000đ
 • 7500 views 35.000đ
 • 8000 views 40.000đ
 • 8500 views 40.000đ
 • 9000 views 40.000đ
 • 9500 views 50.000đ
 • 10000 views 50.000đ
 • 15000 views 150.000đ
 • 20.000 views 300.000đ
 • 21.000 views Từ 21.000 views trở đi, mỗi 1000 views, bài viết sẽ nhận thêm 1k.

VD:

1. Sau khi bạn viết bài và được duyệt, bài viết được đăng và sau 30 ngày (kể từ ngày bài viết được đăng) bạn được 5000 view (mốc 5.000 view). Bạn sẽ nhận được: Số tiền thưởng của tất cả các mốc view trước đó.

Số tiền thưởng = 30.000 + 25.0000 + 25.000 + 25.000 + 20.000 + 20.000 + 20.000 + 15.000 + 15.000 = 195.000đ

2. Trong 30 ngày kế tiếp. nếu View được tăng vượt trên 5.000 view tới mức 7.000 view bạn sẽ nhận thêm mốc thưởng của (5.500 view, 6.600, 6.500 và 7.000), như vậy số tiền bạn sẽ được hưởng là: 

Số tiền thưởng: 30.000 + 35.000 + 35.000 = 105.000đ

Cách kiểm tra thưởng:

Các tháng tiếp theo bạn sẽ nhận được tiền nếu mốc view của bạn tiêp tục tăng. Bạn có thể kiểm tra mức tiền thưởng của mình mỗi ngày bằng cách vào Tab Báo cáo => Thưởng theo KPI

 

Chia sẻ

Bình luận (0)

Mời bạn bình luận cho Blog này

leave comment

our related post

related Blogs

Chấm điểm SEO tự động trên VTN

Chấm điểm SEO tự động trên VTN

Xem thêm
Hướng dẫn tham gia Deal Hunter

Hướng dẫn tham gia Deal Hunter

Xem thêm
Lưu ý khi viết bài để bài viết được duyệt nhanh hơn

Lưu ý khi viết bài để bài viết được duyệt nhanh hơn

Xem thêm
Cách xóa định dạng bài viết khi soạn thảo? Chú ý quan trọng khi viết bài trên mạng

Cách xóa định dạng bài viết khi soạn thảo? Chú ý quan trọng khi viết bài trên mạng

Xem thêm
Hướng dẫn xóa tài khoản trên ViecTaiNha

Hướng dẫn xóa tài khoản trên ViecTaiNha

Xem thêm
Sử dụng tính năng chấm điểm SEO

Sử dụng tính năng chấm điểm SEO

Xem thêm
Bạn đã hiểu về chúng tôi? Cùng bắt đầu