Blog

read blogs

blog list page

Hướng dẫn tạo chiến dịch mới

Hướng dẫn tạo chiến dịch mới

Sau khi đã nạp tiền vào tài khoản hoặc có số dư bằng hoặc nhiều hơn số tiền cho công việc, Doanh ...

Xem thêm
Hướng dẫn nạp tiền cho doanh nghiệp

Hướng dẫn nạp tiền cho doanh nghiệp

Để bắt đầu, Doanh Nghiệp cần nạp tiền để có số dư lớn hơn số tiền của chiến dịch này. Hiện tại ...

Xem thêm
Hướng dẫn cho doanh nghiệp mới

Hướng dẫn cho doanh nghiệp mới

Chào mừng quý Doanh Nghiệp đến với Việc Tại Nhà (viết tắt là VTN), đây là hướng dẫn tổng quan cơ ...

Xem thêm
Hướng dẫn bắt đầu cho cộng tác viên

Hướng dẫn bắt đầu cho cộng tác viên

Nếu bạn đang tìm hiểu về Việc Tại Nhà (VTN) và làm sao để bạn là cộng tác viên có thể bắt đầu. ...

Xem thêm
Sử dụng tính năng chấm điểm SEO

Sử dụng tính năng chấm điểm SEO

Tính năng chấm điểm SEO (gọi tắt là điểm seo) là một tính năng đã có từ

Xem thêm
Hướng dẫn xóa tài khoản trên ViecTaiNha

Hướng dẫn xóa tài khoản trên ViecTaiNha

Đội ngũ điều hành Việc Tại Nhà luôn có ý thức về việc bảo mật và tôn trọng mọi quyền lợi đối tác ...

Xem thêm
Bạn đã hiểu về chúng tôi? Cùng bắt đầu